Õppetöö

Tunniplaan

1. klass

  E T   K N R   
1 Arvuti Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2 Eesti keel Matemaatika Ujumine Eesti keel Eesti keel
3 Matemaatika Loodusõp Ujumine Matemaatika Kunstiõp
4 Kehaline Kunstiõp Tööõpetus Muusika Muusika
5 Kehaline     Mudilaskoor  
6 Kõneravi        

 

2. klass

   E K  N   R
1 Inglis-ring Eesti keel Eesti keel Kehaline Arvutiõp
2 Inimeseõp Eesti keel Ujumine Eesti keel Eesti keel
3 Eesti keel Loodusõp Ujumine Muusika Kunstiõp
4 Kehaline Kunstiõp Tööõp Matemaatika Muusika
5 Matemaatika Kõneravi Matemaatika Mudilaskoor  
6 Kõneravi   Kõneravi    

 

3. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Loodusõp Inglise keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Inglise keel Eesti keel Kehaline Muusika
3 Kehaline Eesti keel Matemaatika Matemaatika Mudilaskoor
4 Tööõpetus Kehaline Muusika Eesti keel Matemaatika
5 Inglise keel Arvutiõp Kunstiõp Kõneravi  
6 Inimeseõp Kunstiõp Kõneravi    
7   Kõneravi      

 

4. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Loodusõp Inglise keel Eesti keel Eesti keel
2 Matemaatika Inglise keel Eesti keel Kehaline Muusika
3 Kehaline Eesti keel Matemaatika Matemaatika Mudilaskoor
4 Tööõp-P/Käsit-T Kehaline Muusika Eesti keel Matemaatika
5 Inglise k Arvutiõp Kunstiõp Loodusõp  
6

Puutöö - P

Kunstiõp      
7 Kõneravi Kõneravi      

 

5. klass

  E T K N R
1 Kirjandus Matemaatika Matemaatika Loodusõp Arvutiõp
2 Vene k-ring Eesti keel Inglise keel Matemaatika Matemaatika
3 Muusika Eesti keel Eesti keel Inglise keel Matemaatika
4 Tööõp-P/Käsit-T Kirjandus Inimeseõp Kehaline Klassijuh
5 Tööõp-P/Käsit-T Kunstiõp Kehaline-P Inglise keel Ajalugu
6 Ajalugu Keh-T/Õpiabi-P Kehaline-P    
7 Kõneravi Loodusõpetus      
8 Kehaline-T        

 

6. klass

  E T K N R
1 Muusika Matemaatika Inimeseõp Loodusõp Eesti keel
2 Vene keel Loodusõp Inglise keel Matemaatika Matemaatika
3 Eesti keel Kirjandus Kirjandus Inglise keel Kirjandus
4 Tööõp-P/Käsit-T Matemaatika Matemaatika Loodusõp Klassijuh
5 Tööõp-P/Käsit-T Kunstiõp Kehaline-P Inglise keel Ajalugu
6 Ajalugu Keh-T/Õpiabi-P Kehaline-P Vene keel  
7 Ühiskonnaõp Arvutiõp   Vene keel  
8 Kehaline-T        

 

7. klass

  E T K N R
1 Eesti keel Inglise keel Eesti keel Matemaatika Muusika
2 Loodusõp Loodusõp Matemaatika Inglise keel Ajalugu
3 Vene keel Matemaatika Inglise keel Geograafia Ajalugu
4 Inimseõp Vene keel Kirjandus Vene keel Kirjandus
5 Kunstiõp Bioloogia Matemaatika Klassijuh  
6 Ingl k - ring-T/Keh-P Matemaatika Keh-P Arvutiõp  
7 Tööõp-P/Käsit-T Keh-T Õpiabi - T Õpiabi-T  
8 Tööõp-P/Käsit-T Keh-T      

 

8. klass

  E T K N R
1 Füüsika Füüsika Muusika Inglise keel Ajalugu
2 Eesti keel Matemaatika Kirjandus Bioloogia Eesti keek
3 Matemaatika Inglise keel Keemia Keemia Kirjandus
4 Vene keel Geograafia Inglise keel Arvutiõp Matemaatika
5 Ajalugu Vene keel Vene keel Kunstiõp Matemaatika
6 Käsit-T/Keh-P Bioloogia Inimseõp Geograafia  
7 Tööõp-P/Käsit-T Keh - T Keh-P Õpiabi-P  
8 Tööõp-P Keh - T      

 

9. klass

  E T K N R
1 Füüsika Füüsika Muusikaõp Inglise keel Ajalugu
2 Eesti keel Matemaatika Kirjandus Bioloogia Eesti keel
3 Matemaatika Inglise keel Keemia Keemia Kirjandus
4 Vene keel Geograafia Inglise keel Arvutiõp Ühiskonnaõp
5 Ajalugu Vene keel Vene keel Kunstiõp Eesti keel
6 Käsit-T/Keh-P Bioloogia Matemaatika Geograafia  
7 Tööõp-P Keh - T Keh-P/Õpiabi-T Matemaatika  
8 Ühiskonnaõpetus Keh - T