Koolielu

Õpilaskodu


Õpilaskodu kodukord  –  kinnitatud 22.01.2015; muudetud 24.03.2022

Õpilaskodu päevakava

07:15 ÄRATUS (pesemine, riietumine, tubade korrastamine)
08:00; HOMMIKUSÖÖK (koolimajas)
08:30 ÕPPETÖÖ
13:00 OSAVÕTT PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖST, RINGIDE TÖÖST, SPORTLIK TEGEVUS
15:50 OODE (koolimajas)
16:00 TUNDIDEKS VALMISTUMINE, VABA AEG, ÜRITUSED
19:00 ÕHTUSÖÖK
19:30-21:00 VABA AEG
21:00 ÕHTUSED HÜGIEENITOIMINGUD, VALMISTUMINE MAGAMAMINEKUKS
21:30 ÖÖRAHU (1.-6. klass)
22:00 ÖÖRAHU (7.-9. klass)

Õpilaskodu kodukord  –  kinnitatud 22.01.2015; muudetud 24.03.2022

Õpilaskodu päevakava

07:15 ÄRATUS (pesemine, riietumine, tubade korrastamine)
08:00; HOMMIKUSÖÖK (koolimajas)
08:30 ÕPPETÖÖ
13:00 OSAVÕTT PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖST, RINGIDE TÖÖST, SPORTLIK TEGEVUS
15:50 OODE (koolimajas)
16:00 TUNDIDEKS VALMISTUMINE, VABA AEG, ÜRITUSED
19:00 ÕHTUSÖÖK
19:30-21:00 VABA AEG
21:00 ÕHTUSED HÜGIEENITOIMINGUD, VALMISTUMINE MAGAMAMINEKUKS
21:30 ÖÖRAHU (1.-6. klass)
22:00 ÖÖRAHU (7.-9. klass)