Riiklik järelvalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Riiklikku järelvalvet teostab:

Nimi E-posti aadress Telefon
Marianne Kivimurd-Tarelkina
HTMi välishindamisosak. ekspert
Marianne.Kivimurd-Tarelkina [at] hm.ee +372 735 4077
+372 5687 6428
Päästeamet   112
Terviseamet kesk [at] terviseamet.ee +372 694 3500
Tööinspektsioon ti [at] ti.ee +372 626 9400