Õppetöö

Tunniplaan 2022/23 õa


1. klass

 

          E

          T

          K

          N

          R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2

Eesti keel

Ujumine

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

3

Muusika

Ujumine

Matemaatika

Loodusõp

Tööõpetus

4

Matemaatika

Muusikaõp

Kunstiõp

Kehaline

 

5

Kõneravi

Kunstiõp

Arvutiõp

   

 

2. klass

 

          E

          T 

         K

          N

           R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2

Matemaatika

Eesti keel

Muusika

Matemaatika

Arvutiõp

3

Kehaline

Loodusõp

Matemaatika

Kunstiõp

Inimeseõp

4

Muusika

Matemaatika

Tööõpetus

Kehaline

 

5

Tööõpetus

Kõneravi

Kehaline

   

6

 

 

Treening

 

 

 

 

3. klass

 

          E

         T

          K

           N

           R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Muusikaõp

Eesti keel

2

Muusika

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Inimeseõp

3

Inglise keel

Matemaatika

Kehaline

Matemaatika

Tööõpetus

4

Matemaatika

Loodusõp

IT- ja liiklusõpe

Inglise keel

 

5

Kehaline

Inglise keel

Kunstiõp

Kunstiõp

 

6

Õpiabi T

Kõneravi

Treening

Kehaline

 

7

    Kõneravi

 

 

 

4. klass

 

          E

          T

          K

          N

          R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2

Matemaatika

Matemaatika

Inglise keel

Matemaatika

Inglise keel

3

Loodusõp

Matemaatika

Matemaatika

Käsit-T/Tööõp-P

Muusika

4

Inglise keel

Loodusõp

Kehaline

Muusika

 

5

Kunst

IT- ja ettevõtlusõp

Kõneravi

Kehaline

 

6

Kehaline

 

Treening

 

 

 

 

5. klass

 

          E

          T

          K

           N

          R

1

Inglise keel

Matemaatika

vaba tund

Eesti keel

IT- ja ettevõtlus

2

Eesti keel

Muusika

Inglise keel

Matemaatika

Kirjandus

3

Kirjandus

Inglise keel

Eesti keel

Loodusõp

 

4

Kunstiõp

Loodusõp

Klassijuhataja

Käsit-T/Tööõp-P

5

Inimeseõp

 

Ajalugu

Käsit-T/Tööõp-P

 

6

Matemaatika

 

Matemaatika

Vene keel-ring

 

7

Kõneravi  

Kehaline P

Kehaline T

 

      Kehaline P Kehaline T  

 

6. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Vene keel

vaba tund

Inglise keel

Matemaatika

IT- ja ettevõtlus

2

Inglise keel

Inglise keel

Eesti keel

Loodusõp

Eesti keel

3

Matemaatika

Ajalugu

Matemaatika

Vene keel

Kirjandus

4

Matemaatika

Matemaatika

Klassijuhataja

Käsit-T/Tööõp-P

 

5

Muusika

Eesti keel

Vene keel

Käsit-T/Tööõp-P  

6

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Kirjandus

Kunstiõp

 

7

Õpiabi

Loodusõp

Kehaline P

Inimeseõp

 

8

 

Loodusõp

Kehaline P

Kehaline T

 

 

7. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Loodusõpetus

Inglise keel

Matemaatika

Geograafia

Eesti keel

2

Loodusõpetus

Arvutiõp

Matemaatika

Vene keel

Matemaatika

3

Inglise keel

Klassijuhataja

Inglise keel

Muusika

Vene keel

4

Bioloogia

Eesti keel

Kirjandus

Käsit-T/Tööõp-P

 

5

Matemaatika

Matemaatika

Ajalugu

Käsit-T/Tööõp-P

 

6

Kunstiõp

Kirjandus

Ajalugu

Bioloogia

 

7

Inimeseõp

 

Kehaline P

Vene keel

 

8

   

Kehaline P

Kehaline T

 

 

8. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Keemia

Eesti keel

Eesti keel

Keemia

Vene keel

2

Matemaatika

Matemaatika

Arvutiõp

Bioloogia

Muusika

3

Füüsika

Kirjandus

Ajalugu

Matemaatika

Kirjandus

4

Füüsika

Klassijuhataja

Ajalugu

Geograafia

 

5

Inglise keel

Inglise keel

Inglise keel

Inimeseõpetus  

6

Bioloogia

Geograafia

Vene keel

Käsit-T/Tööõp-P

 

7

Kehaline P

Kunstiõp

Matemaatika

Käsit-T/Tööõp-P

 

8

Kehaline P

Kehaline T

Vene keel

   

 

 

9. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Matemaatika

Vene keel

vaba tund

Vene keel

Klassijuhataja

2

Bioloogia

Eesti keel

Kunstiõp

Muusika

Vene keel

3

Keemia

Matemaatika

Eesti keel

Bioloogia

Matemaatika

4

Inglise keel

Inglise keel

Inglise keel

Keemia

 

5

Füüsika

Geograafia 

Matemaatika

Geograafia

 

6

Füüsika

Matemaatika

Kirjandus

Käsit-T/Tööõp-P  

7

Kehaline P

Kirjandus

Ajalugu

Ajalugu

 

8

Kehaline P

Kehaline T

Ühiskonnaõp

Ühiskonnnaõp

 

 

1. klass

 

2. klass

 

          E

          T 

         K

          N

           R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2

Matemaatika

Eesti keel

Muusika

Matemaatika

Arvutiõp

3

Kehaline

Loodusõp

Matemaatika

Kunstiõp

Inimeseõp

4

Muusika

Matemaatika

Tööõpetus

Kehaline

 

5

Tööõpetus

Kõneravi

Kehaline

   

6

 

 

Treening

 

 

 

 

3. klass

 

          E

         T

          K

           N

           R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Muusikaõp

Eesti keel

2

Muusika

Eesti keel

Matemaatika

Eesti keel

Inimeseõp

3

Inglise keel

Matemaatika

Kehaline

Matemaatika

Tööõpetus

4

Matemaatika

Loodusõp

IT- ja liiklusõpe

Inglise keel

 

5

Kehaline

Inglise keel

Kunstiõp

Kunstiõp

 

6

Õpiabi T

Kõneravi

Treening

Kehaline

 

7

    Kõneravi

 

 

 

4. klass

 

          E

          T

          K

          N

          R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2

Matemaatika

Matemaatika

Inglise keel

Matemaatika

Inglise keel

3

Loodusõp

Matemaatika

Matemaatika

Käsit-T/Tööõp-P

Muusika

4

Inglise keel

Loodusõp

Kehaline

Muusika

 

5

Kunst

IT- ja ettevõtlusõp

Kõneravi

Kehaline

 

6

Kehaline

 

Treening

 

 

 

 

5. klass

 

          E

          T

          K

           N

          R

1

Inglise keel

Matemaatika

vaba tund

Eesti keel

IT- ja ettevõtlus

2

Eesti keel

Muusika

Inglise keel

Matemaatika

Kirjandus

3

Kirjandus

Inglise keel

Eesti keel

Loodusõp

 

4

Kunstiõp

Loodusõp

Klassijuhataja

Käsit-T/Tööõp-P

5

Inimeseõp

 

Ajalugu

Käsit-T/Tööõp-P

 

6

Matemaatika

 

Matemaatika

Vene keel-ring

 

7

Kõneravi  

Kehaline P

Kehaline T

 

      Kehaline P Kehaline T  

 

6. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Vene keel

vaba tund

Inglise keel

Matemaatika

IT- ja ettevõtlus

2

Inglise keel

Inglise keel

Eesti keel

Loodusõp

Eesti keel

3

Matemaatika

Ajalugu

Matemaatika

Vene keel

Kirjandus

4

Matemaatika

Matemaatika

Klassijuhataja

Käsit-T/Tööõp-P

 

5

Muusika

Eesti keel

Vene keel

Käsit-T/Tööõp-P  

6

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Kirjandus

Kunstiõp

 

7

Õpiabi

Loodusõp

Kehaline P

Inimeseõp

 

8

 

Loodusõp

Kehaline P

Kehaline T

 

 

7. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Loodusõpetus

Inglise keel

Matemaatika

Geograafia

Eesti keel

2

Loodusõpetus

Arvutiõp

Matemaatika

Vene keel

Matemaatika

3

Inglise keel

Klassijuhataja

Inglise keel

Muusika

Vene keel

4

Bioloogia

Eesti keel

Kirjandus

Käsit-T/Tööõp-P

 

5

Matemaatika

Matemaatika

Ajalugu

Käsit-T/Tööõp-P

 

6

Kunstiõp

Kirjandus

Ajalugu

Bioloogia

 

7

Inimeseõp

 

Kehaline P

Vene keel

 

8

   

Kehaline P

Kehaline T

 

 

8. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Keemia

Eesti keel

Eesti keel

Keemia

Vene keel

2

Matemaatika

Matemaatika

Arvutiõp

Bioloogia

Muusika

3

Füüsika

Kirjandus

Ajalugu

Matemaatika

Kirjandus

4

Füüsika

Klassijuhataja

Ajalugu

Geograafia

 

5

Inglise keel

Inglise keel

Inglise keel

Inimeseõpetus  

6

Bioloogia

Geograafia

Vene keel

Käsit-T/Tööõp-P

 

7

Kehaline P

Kunstiõp

Matemaatika

Käsit-T/Tööõp-P

 

8

Kehaline P

Kehaline T

Vene keel

   

 

 

9. klass

 

                 E

                    T

                 K

                 N

               R

1

Matemaatika

Vene keel

vaba tund

Vene keel

Klassijuhataja

2

Bioloogia

Eesti keel

Kunstiõp

Muusika

Vene keel

3

Keemia

Matemaatika

Eesti keel

Bioloogia

Matemaatika

4

Inglise keel

Inglise keel

Inglise keel

Keemia

 

5

Füüsika

Geograafia 

Matemaatika

Geograafia

 

6

Füüsika

Matemaatika

Kirjandus

Käsit-T/Tööõp-P  

7

Kehaline P

Kirjandus

Ajalugu

Ajalugu

 

8

Kehaline P

Kehaline T

Ühiskonnaõp

Ühiskonnnaõp

 

 

 

          E

          T

          K

          N

          R

1

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

Eesti keel

2

Eesti keel

Ujumine

Eesti keel

Matemaatika

Matemaatika

3

Muusika

Ujumine

Matemaatika

Loodusõp

Tööõpetus

4

Matemaatika

Muusikaõp

Kunstiõp

Kehaline

 

5

Kõneravi

Kunstiõp

Arvutiõp