Koolielu

Kodukord


KINNITATUD
direktori käskkirjaga nr 22
 01. novembri 2019. a.
muudetud Vinni Vallavolikogu 24.03.2022 määrusega nr 3

Kodukord koos lisadega

 

KINNITATUD
direktori käskkirjaga nr 22
 01. novembri 2019. a.
muudetud Vinni Vallavolikogu 24.03.2022 määrusega nr 3

Kodukord koos lisadega