Riiklik järelvalve


Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Riiklikku järelvalvet teostab:

Nimi E-posti aadress Telefon
Ruth Elias
HTMi välishindamisosak. ekspert
ruth.elias@hm.ee +372 735 0106
Päästeamet - Helen Arukaev helen.arukaev@rescue.ee +372 322 2718
Terviseamet kesk@terviseamet.ee +372 694 3500
Tööinspektsioon ti@ti.ee +372 626 9400

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Riiklikku järelvalvet teostab:

Nimi E-posti aadress Telefon
Ruth Elias
HTMi välishindamisosak. ekspert
ruth.elias@hm.ee +372 735 0106
Päästeamet - Helen Arukaev helen.arukaev@rescue.ee +372 322 2718
Terviseamet kesk@terviseamet.ee +372 694 3500
Tööinspektsioon ti@ti.ee +372 626 9400