Uudised

Vinni-Pajusti rattasõit 2020 09. september anne


Juhend

 1. EESMÄRK

Populariseerida jalgrattasporti Vinni vallas kui huvitavat ja tervislikku ajaveetmise viisi. Pakkuda 3-15-aastastele noortele sügisest võistluselamust ja sportlikku koguperepäeva. Jätkata Vinni-Pajusti rattasõidu  traditsiooni.

 1. AEG JA KOHT

Pühapäeval, 27. septembril 2020.a. kell 10.00-12.00 Vinni staadioni parklas. Start ja finiš samas kohas.

Võistlusraja pikkuseks on vastavalt vanuseklassidele 1,3-4 km. Rada kulgeb Vinni Perekodu ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi territooriumil ning on tähistatud noolte ja lintidega. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima märgiseid ning liikluskorraldajate märguandeid. Alustavad kõige nooremad, esimese stardi aeg kell 12.00.

 1. VÕISTLUSKLASSID/VANUSEGRUPID

Lastesõidud   poisid/tüdrukud    

P/T                          3-4a                   (2017-2016 sündinud) 1,3 km

P/T                          5-7a                   (2015-2013 sündinud)  1,3 km

P/T                          8-11a                 (2012-2009 sündinud)  2,6 km

 P/T                       12-15a                 (2008-2005 sündinud)  3,9 km

 

 1. AUTASUSTAMINE

Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat medaliga. Meened kõigile osavõtjatele!

 1. REGISTREERIMINE

Registreerimine võistluspäeval 27. septembril 2020 Vinni staadioni kõrval stardipaiga sekretariaadis kell 10.00-12.00.

 1. STARDIMAKS

 Stardimaks (8-15a) 2 € , 3-7-aastased tasuta. Stardimaksu tasumine sularahas võistlusnumbri kättesaamisel.

 1. TERVISLIK SEISUND

Iga osaleja lapsevanem vastutab lapse tervisliku seisundi eest. Arsitabi 112. Kohapeal on olemas esmaabivahendid ja kuum tee.

 1. AJAVÕTT

Ajavõtt toimub kohtunike poolt käsitsi.

 1. ÜLDINE

Võistlejal on distantsil kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Eelnevalt on soovitav tutvuda rajaga ja kanda kindlasti ka ratturi kindaid! Üritust aitab korraldada Päästeamet, kes paneb Vinni staadionil maha vigursõiduraja ja jagab teadmisi ohutuks liiklemiseks jalgratastel.

 

Tulemused avaldatakse VINNI VALLA kodulehel:  www.vinnivald.ee

 

Kõik juhendis puudutamata teemad lahendatakse kohapeal võistluse kohtunike poolt koosseisus:

Peakohtunik                                 -     Uno Muruvee, tel. 5273874

Ajavõtu teenus                             -     Liis Nurgamaa tel. 56460302

Radede meister                            -     Gustav Saar, tel. 5044116

 

ÜRITUST TOETAB: Vinni Vald ja AS Vinni Spordikompleks!

Juhend

 1. EESMÄRK

Populariseerida jalgrattasporti Vinni vallas kui huvitavat ja tervislikku ajaveetmise viisi. Pakkuda 3-15-aastastele noortele sügisest võistluselamust ja sportlikku koguperepäeva. Jätkata Vinni-Pajusti rattasõidu  traditsiooni.

 1. AEG JA KOHT

Pühapäeval, 27. septembril 2020.a. kell 10.00-12.00 Vinni staadioni parklas. Start ja finiš samas kohas.

Võistlusraja pikkuseks on vastavalt vanuseklassidele 1,3-4 km. Rada kulgeb Vinni Perekodu ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumi territooriumil ning on tähistatud noolte ja lintidega. Osavõtjad peavad ohutuse huvides järgima märgiseid ning liikluskorraldajate märguandeid. Alustavad kõige nooremad, esimese stardi aeg kell 12.00.

 1. VÕISTLUSKLASSID/VANUSEGRUPID

Lastesõidud   poisid/tüdrukud    

P/T                          3-4a                   (2017-2016 sündinud) 1,3 km

P/T                          5-7a                   (2015-2013 sündinud)  1,3 km

P/T                          8-11a                 (2012-2009 sündinud)  2,6 km

 P/T                       12-15a                 (2008-2005 sündinud)  3,9 km

 

 1. AUTASUSTAMINE

Autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat medaliga. Meened kõigile osavõtjatele!

 1. REGISTREERIMINE

Registreerimine võistluspäeval 27. septembril 2020 Vinni staadioni kõrval stardipaiga sekretariaadis kell 10.00-12.00.

 1. STARDIMAKS

 Stardimaks (8-15a) 2 € , 3-7-aastased tasuta. Stardimaksu tasumine sularahas võistlusnumbri kättesaamisel.

 1. TERVISLIK SEISUND

Iga osaleja lapsevanem vastutab lapse tervisliku seisundi eest. Arsitabi 112. Kohapeal on olemas esmaabivahendid ja kuum tee.

 1. AJAVÕTT

Ajavõtt toimub kohtunike poolt käsitsi.

 1. ÜLDINE

Võistlejal on distantsil kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Eelnevalt on soovitav tutvuda rajaga ja kanda kindlasti ka ratturi kindaid! Üritust aitab korraldada Päästeamet, kes paneb Vinni staadionil maha vigursõiduraja ja jagab teadmisi ohutuks liiklemiseks jalgratastel.

 

Tulemused avaldatakse VINNI VALLA kodulehel:  www.vinnivald.ee

 

Kõik juhendis puudutamata teemad lahendatakse kohapeal võistluse kohtunike poolt koosseisus:

Peakohtunik                                 -     Uno Muruvee, tel. 5273874

Ajavõtu teenus                             -     Liis Nurgamaa tel. 56460302

Radede meister                            -     Gustav Saar, tel. 5044116

 

ÜRITUST TOETAB: Vinni Vald ja AS Vinni Spordikompleks!