Uudised

Õppetöö korraldus alates 18. maist 14. mai anne


Õppetöö korraldus Roela koolis alates 18. maist. Üldjuhul jätkub distantsõpe kuni õppeaasta lõpuni. Osaliselt alustavad kontaktõppega õpilased, kel on õpitulemustes puudujääke.

  •  1.-8. klassi õpilased, kes on tublisti tööd teinud kogu õppeaasta (k.a.distantsõppe) jooksul, neile pannakse aastahinded välja 1. juuniks.
  • Õpilased, kellel on tekkinud mõne või mitme aine õpitulemustes puudujääke ja /või kellel on tegemata töid ning keda on vaja individuaalselt õpetada/nõustada/jõustada, tulevad kooli talle määratud ajal. Klassijuhataja teatab kodudesse, kes need õpilased on ning millistes ainetes nad tuge vajavad ja millal nad tuge saavad.
  • Õpilased käivad koolis konsultatsioonides ja oma võlgnevusi vastamas/tegemas kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt graafikule. Järgigem ohutusnõudeid ja vältigem suuremaid kogunemisi.
  • Selline kontaktõpe kestab kolm nädalat. Kui selle ajaga õpilane vajalikke õpitulemusi ei saavuta, määrab õppenõukogu (8. juuni) talle täiendava õppetöö.
  • Teeme kõik ühiselt viimased jõupingutused, et meie eriline õppeaasta lõpeks võimalikult paljudele õigel ajal ja saaksime minna suvepuhkust nautima!

NB! Tulenevalt eriolukorrast võimalikud muudatused.

 

Õppetöö korraldus Roela koolis alates 18. maist. Üldjuhul jätkub distantsõpe kuni õppeaasta lõpuni. Osaliselt alustavad kontaktõppega õpilased, kel on õpitulemustes puudujääke.

  •  1.-8. klassi õpilased, kes on tublisti tööd teinud kogu õppeaasta (k.a.distantsõppe) jooksul, neile pannakse aastahinded välja 1. juuniks.
  • Õpilased, kellel on tekkinud mõne või mitme aine õpitulemustes puudujääke ja /või kellel on tegemata töid ning keda on vaja individuaalselt õpetada/nõustada/jõustada, tulevad kooli talle määratud ajal. Klassijuhataja teatab kodudesse, kes need õpilased on ning millistes ainetes nad tuge vajavad ja millal nad tuge saavad.
  • Õpilased käivad koolis konsultatsioonides ja oma võlgnevusi vastamas/tegemas kokkuleppel aineõpetajaga vastavalt graafikule. Järgigem ohutusnõudeid ja vältigem suuremaid kogunemisi.
  • Selline kontaktõpe kestab kolm nädalat. Kui selle ajaga õpilane vajalikke õpitulemusi ei saavuta, määrab õppenõukogu (8. juuni) talle täiendava õppetöö.
  • Teeme kõik ühiselt viimased jõupingutused, et meie eriline õppeaasta lõpeks võimalikult paljudele õigel ajal ja saaksime minna suvepuhkust nautima!

NB! Tulenevalt eriolukorrast võimalikud muudatused.