Uudised

1. klassi astujale 05. veebruar anne


1. klassi vastuvõtt eriolukorra tingimustes

Seoses eriolukorraga hakkab Roela kool alates 12.–29. maini k.a 2020/2021. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente vastu võtma elektrooniliselt või posti teel aadressil Roela Lasteaed-Põhikool, Järve 1, Roela, 46602, Lääne-Virumaa.

Palun saata digiallkirjastatud avaldus e-posti aadressile roela.kool@vinnivald.ee

Alates 3. augustist kuni 21. augustini palume tuua kooli kantseleisse täiendavalt järgmised dokumendid:

  • lapse tervisetõend perearstilt
  • dokumendifoto 3x4 cm
  • koolivalmiduskaart

Avaldusi saab täita kas käsitsi või arvutil. Avalduse blankett on kättesaadav kooli kodulehel, alapealkirja VASTUVÕTT (Vajalikud dokumendid) all.

Vajadusel täiendav info tel 5131147 (kooli kantselei).

 

1. klassi vastuvõtt eriolukorra tingimustes

Seoses eriolukorraga hakkab Roela kool alates 12.–29. maini k.a 2020/2021. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente vastu võtma elektrooniliselt või posti teel aadressil Roela Lasteaed-Põhikool, Järve 1, Roela, 46602, Lääne-Virumaa.

Palun saata digiallkirjastatud avaldus e-posti aadressile roela.kool@vinnivald.ee

Alates 3. augustist kuni 21. augustini palume tuua kooli kantseleisse täiendavalt järgmised dokumendid:

  • lapse tervisetõend perearstilt
  • dokumendifoto 3x4 cm
  • koolivalmiduskaart

Avaldusi saab täita kas käsitsi või arvutil. Avalduse blankett on kättesaadav kooli kodulehel, alapealkirja VASTUVÕTT (Vajalikud dokumendid) all.

Vajadusel täiendav info tel 5131147 (kooli kantselei).