ÜRITUSED  –  2014/2015 õ.-a. I poolaasta


SEPTEMBER

01. sept. – esimese koolipäeva aktus. Algus kell 8.45 (dir. Alavere)
05. sept. – matkapäev. Koolilaste matk algab kell 9.00, lasteaia vanemal rühmal kell 9.30 (klassi­juhatajad, lasteaiaõpetajad)
09. sept. – valla koolide 2.-5. klassi õpilaste vahelised meistrivõistlused kergejõustikus VPG staadionil. Väljasõit kooli juurest kell 9.30
10. sept. – valla koolide 6.-9. klassi õpilaste vahelised meistrivõistlused kergejõustikus VPG staadionil. Väljasõit kooli juurest kell 9.30
15.-19. sept. – leivanädal (õp. Maadla)
16. sept. – lasteaialaste vanemate koosolek kell 18.00 (lasteaiaõpetajad)
18. sept. – lasteaia spordipäev (õp. Licht, E. Heinsaar)
23. sept. – sügise sünnipäeva tähistamine. Juurika-Jukude ja Mugula-Mannide näitus (Lasteaed, kool)


OKTOOBER

02. okt. – mobiilne planetaarium kell 12.00 lasteaed, kell 12.30 kool
06. okt. – õpetajate päeva tähistamine. 10 küla ring (õp. Alavere)
16. okt. – pildistamine


NOVEMBER

03.-07. nov. – vanapaberi korjamise võistlus
04. nov. – loengud prügikäitlemisest 1.-4. klassile ja lasteaia vanemale rühmale
05. nov. – noorsoopolitsei kohtumine lasteaialastega
06. nov. – isadepäeva tähistamine (lasteaed, kool)
10. nov. – mardipäev (kool, lasteaed)
11. nov. – lastevanemate koolitus ja üldkoosolek. Algus kell 18.00 (dir. Alavere)
12. nov. – aulas lasteetendus "Sõber loodus". Pilet 2€. Algus kell 9.00
20. nov. – poistepäev (õpilasesinduse tüdrukud)
24. nov. – lasteaias projekt "Käed puhtaks". Lastega kohtub terviskaitsespetsialist Sirje Ott
25. nov. – kadripäev (kool, lasteaed)
30. nov. – lasteaia- ja koolilaste ühiskontsert I advendil Roela Rahva Majas (A. Õis, A. Alavere)


DETSEMBER

01. dets. – lasteaialapsed Käbimajas (lasteaiaõpetajad)
03. dets.6.-7. klass Tallinnas ekskursioonil (õp. Maalman, õp. Alavere)
04. dets. – koolilapsed Vinni Spordihoones ujumas (õp. Maadla, klassijuhatajad)
08. dets. – õppeprogramm "Sipelgas Ferda vähendab prügi" lasteaia vanemale rühmale ja 1.-3. klassi õpilastele;
õppeprogramm "Kuidas vähendada ökoloogilist jalajälge?" 4.-9. klassi õpilastele
15. dets. – kooli nime saamise 15. aastane tähtpäev (A. Alavere)
16. dets. – algklassid Rakvere Teatris (õp. Sikk, õp. Supper)
17. dets. – lasteaia- ja kooliõpetajad, töötajad Rakvere Kolmainu Kirikus jõulukontserdil (õp. Alavere)
18. dets. – piparkookide küpsetamine lasteaias (lasteaiaõpetajad);
lasteaia- ja kooli jõululõuna ning koolilaste jõulupidu (klassijuhatajad, ringijuhid);
lasteaialapsed metsloomadele süüa viimas (lasteaiaõpetajad)
19. dets. – II õppeveerandi lõpetamine (dir. Alavere);
lasteaialaste jõulupidu (lasteaiaõpetajad)