SÜMBOOLIKA

 
F. v. Wrangell`i nim. Roela Põhikooli logo

Kooli logo
Kooli logol on kujutatud kolme sammast (õppetöö, huvitegevus ja kodukoha ajalugu), mida viivad edasi, helgema tuleviku poole kolmnurksed purjed.F. v. Wrangell`i nim. Roela Põhikooli maskott
Kooli maskott
"Haridus - võti tulevikku" (ingl. k. Education - the key to the Future)F. v. Wrangell`i nim. Roela Kooli lipu statuut
Sümboliseerigu see lipp Roela kooli kõigi endiste, praeguste ja tulevaste õpilaste ühtsust.

Olgu iga õpilase ja õpetaja tegevus osakene meie lipu sammastest, mis tähistavad õppetööd, huvitegevust ja kodukoha hoidmist ning kolmnurksed purjed kujutavad edasiminekut.

Saatku see lipp meie kooliperet kõikidel rõõmsatel ja kurbadel hetkedel.

Olgu see lipp tunnistajaks nii esimese õpilaspileti ja aabitsa saamise rõõmu kui ka lõputunnistuse kätteandmise pidulikkuse juures.

Kaunistagu lipp kõiki koolile tähtsaid sündmusi.

Kandku meie lippu parimatest parimad.