Avaldused

Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
AVALDUSEVORMIDAvaldusevormid:
  1. avaldus kooli astumiseks (52,2 KiB);
  2. avaldus lasteaeda astumiseks (50,5 KiB);
  3. taotlus õpilase vastuvõtmiseks õpilaskodusse (46,6 KiB).

  1. Avaldus kooli nimekirjast kustutamiseks (66,6 KiB);
  2. avaldus lasteaiast välja arvamiseks (41,4 KiB).