ÜRITUSED  –  2017/2018 õ.-a. II poolaasta

 
JAANUAR
5. jaan. – Kolmekuningapäev lasteaias, „Aitäh, kuusepuu!“ (lasteaed)
5.-7. jaan. – Kodutütarde ja Noor Kotkaste talvelaager Roela kooli võimlas (Aare Veedla)
8.-12. jaan. – lasteaias sünnipäevanädal (lasteaiaõpetajad)
10. jaan. – Päästeringi lapsed külastamas Häirekeskust (Kersti Lipvars)

VEEBRUAR
12.-16. veebr. – sõbranädal (õpilasesindus)
13. veebr. – vastlapäev (õp. Heiskonen)
14. veebr. – Kulina Lasteaed Roela lasteaial külas (Roela LA)
15. veebr. – lasteetendus „Hajameelne jänkuema“ kooli aulas. Pilet 3 eurot.
15. veebr. – kell 11.00 Roela Rahva Majas koolikontserdi sarjast, „Sajand eesti muusikas koos Birgitiga“ (õp. Alavere)
19. – 23. veebr. - ajaloonädal, joonistusvõistlus „Minu Eesti“
20. veebr. – Päästeringi lapsed külastamas Väike-Maarja Päästekooli (Kersti Lipvars)
22. veebr. – näituse „100 vana asja avamine“
23. veebr. – Eesti Vabariigi aastapäeva aktus kooli aulas (õp. Alavere)
23. veebr. – III õppeperioodi lõpetamine (õp. Alavere)

MÄRTS
14. märts – emakeelepäeva tähistamine (õp. Sikk, õp. Supper, õp. Eigi, lasteaiaõpetajad)
15.märts – matemaatikaalane võistlus „Känguru“ (õp. Maalman)
17.märts – meesansamblite laulupäev rahvamajas. Esineb poisteansambel. (õp. Alavere)

APRILL
20. aprill – IV õppeperioodi lõpetamine (õp. Alavere)

MAI
18. mai – 9. klass projektis „Minu Riik“ (õp. Maalman)
24. – 26. mai – 7.-9. klass ekskursioonil Rootsis (õp. Maalman)
28. mai – 9. klassi lõpukell
. mai – lasteaia lõpupidu kell 16.00 (lasteaiaõpetajad)

JUUNI
1. juuni – 9. klassi eesti keele eksam
8. juuni – 9. klassi matemaatika eksam
11. juuni – V õppeperioodi lõpetamine (õp. Alavere)
13. juuni – 9. klassi valikeksam
16. juuni – 9. klassi lõpupidu kell 14.00 Roela Rahva Majas (8. klass)