ÜRITUSED  –  2017/2018 õ.-a. II poolaasta

 
JAANUAR
5. jaan. – Kolmekuningapäev lasteaias, „Aitäh, kuusepuu!“ (lasteaed)
5.-7. jaan. – Kodutütarde ja Noor Kotkaste talvelaager Roela kooli võimlas (Aare Veedla)
8.-12. jaan. – lasteaias sünnipäevanädal (lasteaiaõpetajad)
10. jaan. – Päästeringi lapsed külastamas Häirekeskust (Kersti Lipvars)
23. jaan - 9. kl osaleb Endla Looduskeksuse programmis "Räätsamatk talvises rabas"

VEEBRUAR
6. veebr turvalise interneti päev „Loo, suhtle ja jaga hoolivalt – parem internet algab sinust“
12.-16. veebr. – sõbranädal (õpilasesindus)
13. veebr. – vastlapäev (õp. Heiskonen)
15. veebr. – lasteetendus „Hajameelne jänkuema“ kooli aulas. Pilet 3 eurot.
15. veebr. – kell 11.00 Roela Rahva Majas koolikontserdi sarjast, „Sajand eesti muusikas koos Birgitiga“ (õp. Alavere)
16. veebr. – Kulina Lasteaed Roela lasteaial külas (Roela LA)
19. – 23. veebr. - ajaloonädal, joonistusvõistlus „Minu Eesti“
21. veebr. – Päästeringi lapsed külastamas Väike-Maarja Päästekooli (Kersti Lipvars)
22. veebr. – näituse „100 vana asja avamine“
23. veebr. – Eesti Vabariigi aastapäeva aktus kooli aulas (õp. Alavere)

MÄRTS
5.-9. märts - tüdrukute nädal (õp. Rosental)
5.-9. märts - Hiina nädal lasteaias (lasteaiaõpetajad)
6. märts – Vinni valla koolidevaheline suusavõistlus Vinnis (õp.Heiskonen)
13. märts – lasteaia Naistepäeva matk koos lapsevanematega (LA õpetajad)
14. märts – emakeelepäeva tähistamine (õp. Sikk, õp. Supper, õp. Eigi, lasteaiaõpetajad)
15. märts – matemaatikaalane võistlus „Känguru“ (õp. Maalman)
17. märts – meesansamblite laulupäev rahvamajas. Esineb poisteansambel. (õp. Alavere)
22. märts – nutiõhtu koos lastevanematega (õpetajad)

APRILL
16. – 20. aprill - südamenädal
19. aprill – Vinni valla koolide laulupäev Roela Rahva Majas
20. aprill – IV õppeperioodi lõpetamine (õp. Alavere)
25. aprill – sisekoolitus „Suhete dünaamika“. Koolitaja Tiina Naarits. Koht: muusikaklass. Algus kell 13.00.

MAI
3. mai – tule- ja veeohutuse loeng
1. ja 2. klassile kell 9.15 – 10.10
5. ja 6. klassile kell 10.20 – 12.00
7. -11. mai – rahvuste nädal (õp. Klemmer, õp. Varik-Kilm)
10. mai - keemia teadmiste võistlus (8.-9. kl võistkondlik mälumäng RRGs)
10. mai – 5. ja 6. klassile sõltuvusainete ja seadusandluse loeng kell 9.25 – 11.05
11. mai – teadusteater „Kolm põrsakest“ kell 10.00
14. mai – loovtööde esitlus ja kaitsmine kell 14.00
15. mai – Vinni valla lasteaedade spordipäev
15. mai – 9. klass projektis „Minu Riik“ (õp. Maalman)
24. – 26. mai – 7.-9. klass ekskursioonil Rootsis (õp. Maalman)
28. mai – 9. klassi lõpukell
31.mai – 1.-4. klass rabamatkal (klassijuhatajad)
31 . mai – lasteaia lõpupidu kell 16.00 (lasteaiaõpetajad)


JUUNI
1. juuni – 9. klassi eesti keele eksam
5.-6.juuni – KEAT`i laager (õp. Maalman)
6. juuni – vallavanema vastuvõtt kell 14.00
8. juuni – 9. klassi matemaatika eksam
8. juuni - matkapäev
11. juuni - spordipäev
12. juuni – V õppeperioodi lõpetamine (õp. Alavere)
13. juuni – 9. klassi valikeksam
16. juuni – 9. klassi lõpupidu kell 14.00 Roela Rahva Majas (8. klass)