TUNNIPLAAN  –  1. klass


Klassijuhataja: Hille Supper


ESMASPÄEV: NELJAPÄEV:
 1. Eesti keel
 2. Matemaatika
 3. Tööõpetus
 4. Kehaline
 5. Kõneravi
 1. Eesti keel
 2. Muusika
 3. Matemaatika
 4. Kehaline
 5. Mudilaskoor


TEISIPÄEV: REEDE:
 1. Eesti keel
 2. Eesti keel
 3. Loodusõpetus
 4. Matemaatika
 5. Arvutiõpetus
 1. Eesti keel
 2. Eesti keel
 3. Matemaatika
 4. Kunst


KOLMAPÄEV:
 1. Eesti keel
 2. Kehaline
 3. Kehaline
 4. Kunst
 5. Muusika