TUNNIPLAAN  –  1.-2. klass


Klassijuhataja: Hille Supper


ESMASPÄEV: NELJAPÄEV:
 1. Eesti keel
 2. Eesti keel(I)/ Inglise keele ring (II)
 3. Matemaatika(I)/ Kehaline (II)
 4. Kehaline
 5. Kõneravi(I)/ Matemaatika(II)
 1. Eesti keel
 2. Eesti keel(I)/
  Inimeseõpetus (II)
 3. Tööõpetus
 4. Muusika
 5. Kõneravi (II)


TEISIPÄEV: REEDE:
 1. Eesti keel
 2. Matemaatika(I)/ Eesti keel (II)
 3. Loodusõpetus
 4. Kehaline
 5. Muusika
 6. Kõneravi
 1. Eesti keel
 2. Matemaatika(I)/
  Arvuti (II)
 3. Kunst
 4. Kunst


KOLMAPÄEV:
 1. Eesti keel
 2. Ujumine(I)/ Matemaatika (II)
 3. Ujumine(I)/ Matemaatika (II)
 4. Mudilaskoor
 5. Arvuti(I)