Õpilaskodu PÄEVAKAVA


Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli ÕPILASKODU
PÄEVAKAVA07:15ÄRATUS (pesemine, riietumine, tubade korrastamine)
08:00HOMMIKUSÖÖK (koolimajas)
08:30ÕPPETÖÖ
13:00OSAVÕTT PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖST, RINGIDE TÖÖST, SPORTLIK TEGEVUS
15:50OODE (koolimajas)
15:45TUNDIDEKS VALMISTUMINE, VABA AEG, ÜRITUSED
19:00ÕHTUSÖÖK
19:30-21:00VABA AEG
21:00ÕHTUSED HÜGIEENITOIMINGUD, VALMISTUMINE MAGAMAMINEKUKS
21:30ÖÖRAHU (1.-6. klass)
22:00ÖÖRAHU (7.-9. klass)