DOKUMENDID  –  LA õppekava


Tiri PDF-fail (509,6 KiB)

KINNITATUD
Direktori 23. märtsi 2015. a.
käskkirjaga nr 36Ferdinand von Wrangell`i nimeline Roela Lasteaed-Põhikool
Lasteaia õppekava


Kuna tegemist on väga mahuka dokumendiga, siis veebi versiooni sellest ei ole, vaid on lisatud ainult fail.

Veebimeister