Kodukorra LISA 7  –  poiste töökoja kasutamine


Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
poiste töökoja kasutamise kord 1. Õpilane siseneb klassi ainult koos õpetajaga ja paneb koolikoti riiulisse, kitli selga ning võtab poolikute tööde kastist oma poolelioleva töö.
 2. Tööõpetuse tunni alustab ja lõpetab õpetaja.
 3. Masinatega töötamisel peab õpilane kasutama kaitseprille.
 4. Õpilane peab töötama talle määratud töökohal ja mitte lahkuma sealt põhjuseta.
 5. Tunnis on keelatud tegeleda kõrvaliste asjadega ja segada kaasõpilasi. Eriti ohtlik on segada masinaga töötavat kaasõpilast.
 6. Õpilane ei tohi masinat käivitada omavoliliselt, selleks peab alati õpetaja käest luba küsima.
 7. Enne puidutöötlemise algust tuleb vajalikud märkimis- ja töötlemisriistad höövelpingile asetada.
 8. Töödeldava materjali peab hoolikalt höövelpingi külge kinnitama.
 9. Valinud hästi teritatud ja seadistatud tööriistad, tuleb neid otstarbe järgi kasutada.
 10. Keelatud on risustada höövelpinki jäätmete ja laastudega.
 11. Õpilane peab töövõtete õigsust süvenenult jälgima, kasutama abirakiseid, tugesid ja aluslaudu.
 12. Metalli saagimiseks võtab õpilane kastist rauasae ja saeb metalli sagedusega 30-40 töökäiku minutis.
 13. Metalli viilimiseks võtab õpilane kastist vastava karedusega viili ja viilib metallist toorikut sagedusega 50-60 töökäiku minutis. Viili kasutamine teistel eesmärkidel on keelatud.
 14. Tunni lõppedes asetab õpilane tööriistad ettevaatlikult lauale, keerab kruustangid kokku, pühib metallipuru põrandale, tõstab tabureti lauale, peseb käed seebi ja veega hoolikalt puhtaks, esitab töökoha korda pidavale õpilasele ja väljub õpetaja loal rahulikult klassist.
 15. Tunni lõpus annab õpilane pooliku töö õpetajale, asetab puhastatud tööriistad ette­nähtud kohtadele, korrastab töökoha käsiharjaga (laastud ja saepuru pühitakse höövel­pinkide rea vahekäiku) ning esitab selle kontrollimiseks korda pidavale õpilasele.
 16. Pärast kätepesu, riiete korrastamist ning õpetajalt loa saamist lahkub õpilane rahulikult töökojast.
 17. Korda pidav õpilane esitab korras töökoja õpetajale ja lahkub pärast õpetaja luba õpilastest viimasena töökojast.