Kodukorra LISA 5  –  keemiaklassi kasutamine


Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
keemiaklassi kasutamise kord  1. Vahetunnis võivad õpilased keemiaklassis viibida ainult õpetaja loal.
  2. Õpilased ei tohi ilma õpetaja loata puutuda katsevahendeid ja kemikaalipudeleid.
  3. Õpilased peavad tegutsema ainult õpetaja juhendamise järgi.
  4. Iga katse ajal peab ohutusreegleid täpselt järgima ning säilitama rahu.
  5. Töötada tuleb võimalikult väikeste ainekogustega.
  6. Õpilane peab töötades silmas pidama, et ta ei ohustaks iseennast ja kaasõpilasi.
  7. Keelatud on maitsta ja nuusutada tundmatuid aineid ning teha nendega katseid.
  8. Õpilane peab oma töökoha katse ajal puhta hoidma.
  9. Pärast katset peab käed puhtaks pesema.