Kodukorra LISA 8  –  käsitöö- ja kodunduskl. kasutamine


Ferdinand von Wrangelli nim Roela Lasteaia-Põhikooli
tütarlaste käsitöö- ja kodundusklassi kasutamise kordKäsitööklassi kasutamise kord:
 1. tunniks vajalike töövahendite ja materjalidega varustab õpilast lapsevanem. Vajalike töövahendite nimekirja tutvustab õpetaja iga uue teema eel. Vahendite mure­tse­miseks on õpilasel aega vähemalt üks nädal;
 2. käsitööklassis olevaid õmblus- ja muid masinaid kasutavad õpilased ainult õpetaja loal ja järelevalve all;
 3. riiulil olevaid raamatuid võib õpilane kasutada õppetunnis. Raamatuid ja teisi õppe­materjale ei tohi ilma õpetaja loata kaasa võtta;
 4. käsitööklassi toidu kaasavõtmine ja seal söömine on keelatud.

Kodundusklassi kasutamise kord:
 1. kodundusklassi võivad õpilased siseneda õpetaja loal, põll ees, juuksed kinnitatud juukse­hoidjaga või rätik peas;
 2. tundi tulles peavad õpilased hoolikalt käsi pesema;
 3. elektrilisi köögimasinaid kasutavad õpilased ainult õpetaja loal ja järelevalve all;
 4. kuumade nõude tõstmisel kasutavad õpilased pajalappe või -kindaid;
 5. kodundusklassi põranda hoiavad õpilased kuivana, et mitte libiseda;
 6. õpilased pesevad kasutatud nõud, kuivatavad need ja asetavad ettenähtud kohale tagasi;
 7. tunni lõpus annab klassi korra eest vastutav õpilane korras õppeköögi õpetajale üle.