DOKUMENDID  –  Arhiiv


Kodukord (kinnit 2013)
Õpilaskodu kodukord (kinnit 2012)

Arengukava (2012–2016)
Kodukord (kinnit 2011)
Põhimäärus (kinnit. 2011)

Põhimäärus (kinnit. 2010)
Lasteaia õppekava (kinnit 2010)

Arengukava (2007–2011)
Õpilaskodu töökorraldus
Põhimäärus (kinnit. 2007)

Tegutsemin õnnetuse korral
Kodukord (kinnit 2002)

Arengukava (2002–2006)
Põhimäärus (kinnit. 1999)