DOKUMENDID  –  Tegutsemine õnnetuse korral


Õnnetusest, tulekahjust teatamine

Signaal: pidevalt helisev häirekell. See võib rakenduda anduriinfo põhjal automaatselt või anda käsijuhtimisega.


Tegutse vastavalt evakueerimisjuhendile!

Uuri ja hinda olukorda!


Evakueerimise järjekord:
 1. inimesed
 2. dokumendid (kantselei, õpetajate tuba, juhtkonna kabinetid, arhiiv)
 3. aparatuur (arvutiklass, kabinetid, raadiosõlm, ladu)
 4. riidedKoolitöötajate tegutsemine ohu ja tulekahju korral


Majahoidja

Avastades ohu edastab teate kooli juhtkonnale, annab vajadusel ohusignaali.
Avab tagavaraväljapääsud ja riietehoiud.
Abistab õpetajaid ja õpilasi riiete evakueerimisel.
Suunab õpilased väljapääsude juurde vältimaks ummikuid.


Õhtused koristajad

Ohu kahtluse korral helistab kantseleijuhatajale või direktorile.
Ohu avastamisel edastab teate majas toimuvate ürituste korraldajatele, päästeametile (112) ja kooli juhtkonnale.
Kontrollib, et koristatavates ruumides ei viibiks inimesi.
Suunab inimesed majast välja.
Päästeameti saabumiseni püüab likvideerida ohuallikat.


Õhtuse ürituse korraldaja

Ohu avastamisel edastab teate osalejateni ja majas viibivate töötajateni.
Informeerib kooli juhtkonda.
Juhib inimeste evakueerimist.
Kontrollib tema poolt kasutatavaid ruume ning samal korrusel olevaid ruume ja suunab seal olevad inimesed väljapääsude juurde.
Päästekomando saabumisel annab info olukorra kohta.
Võimalusel alustab ohuallika likvideerimist.


Õpetajate tegutsemine tulekahju korral

 1. Kui häire antakse tunni ajal, võtab õpetaja klassipäeviku ja viivad õpilased organiseeritult kooli ruumidest välja. Klassi aknad ja uks tuleb sulgeda (pole vaja lukustada)
 2. Kui häire antakse vahetunni ajal, lähevad õpetajad klassipäevikuga klassiruumidesse, kus neil algab tund ja korraldavad õpilaste lahkumise nagu punktis 1
 3. Koos õpilastega lahkub õpetaja majast vastavalt evakuatsioonijuhendile
 4. Kogunemiskohas kontrollib õpetaja õpilaste kohalolekut. Küsitlustega püüab ta saada informatsiooni puuduvate õpilaste kohta
 5. Puudujatest teatab õpetaja kooli direktorile või õppealajuhatajale
 6. Direktor või õppealajuhataja informeerib kohalesaabunud päästeametit
 7. Kui ei ole võimalik korruselt lahkuda:

Viib õpetaja õpilased oma või teise vähem ohustatud klassiruumi.
Klassis on vaja sulgeda uks (ei lukustata), tihenda uksepraod kardinate, rätikute vms. suitsu sissetungimise vähendamiseks.
Avada aken ja anda endast karjumisega märku, et selgitada majjajäänute asukoht.
Vältida paanikat.
II korruse WC-st, algõpetuse klassist pääseb vajadusel ka katusele.
Esimese korruse aknast võib vajadusel ettevaatlikult välja hüpata.Õpilaste tegutsemine tulekahju korral

Tundide ajal tegutsetakse vastavalt evakuatsioonijuhendile ja -plaanile.
Vahetunni ajal suundutakse esimese vaba väljapääsu kaudu majast välja aiamaja juurde.

Juhendid õpilasele:
Jälgi õpetajate korraldusi.
Õues mine oma aineõpetaja juurde, kes kontrollib nimed.
Anna infot puuduvate kaaslaste kohta.
Külma ilma korral suundu koos õpetajaga võimlasse, Roela Rahva Majja (kui võimalik).


Kui ei ole võimalik korruselt lahkuda:
Mine oma või teise vabasse klassiruumi.
Sulge uks (ära lukusta), tihenda uksepraod kardinate, rätikute vms suitsu sissetungimise vähendamiseks.
Ava aken ja anna endast karjumisega märku, et selgitada sinu asukoht.
Teiselt ja kolmandalt korruselt ära hüppa välja – oota abi.
II korruse WC-st, algõpetuse klassist pääseb vajadusel ka katusele.
Esimese korruse aknast võid vajadusel ettevaatlikult välja hüpata.
Õnnetuse või tulekahju tekkides ära jookse lihtsalt minema, vaid teata sellest õpetajale.


Väiksema tulekolde korral püüa seda kustutada:
Kui ei ole tegemist voolujuhtmega või kemikaalidega – kasuta vett või pulberkustutit.
Pulberkustutiga võib kustutada ka voolu all olevaid seadmeid.
Käepärased vahendid (vaip, rätik vms.) heida tulekoldele ja püüa selle peal trampides tuld summutada.
SÄILITA ALATI RAHU!

KUULA ÕPETAJATE, TULETÕRJUJATE KORRALDUSI!