II poolaasta korraldus

 
Sel õppeaastal on meie koolis esmakordselt 5 õppeperioodi, sellega soses on II poolaastal järgmised vaheajad:

III vaheaeg – 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
IV vaheaeg – 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a.
V vaheaeg (v.a 9. klass) – 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

Õpilasi hinnatakse siiski neli korda aastas (nii nagu varem). Kahe veerandi hinded on juba olemas, järgmised hinded kujunevad 23. märtsiks (IV õppeperioodi ajal) ning kõige viimased 12. juuniks.
Hindamise jätmise neljale korrale õppeaasta jooksul tingis see, et uued õppeperioodid on suhtelised lühikesed ning selle ajaga on keeruline mõnes aines piisavalt jooksvaid hindeid koguda.

Jätkuvat rõõmsat koostööd!